Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 620,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je zřejmě určen pro podporu výuky o exponenciálních rovnicích.

Materiál se skládá ze čtyř výukových snímků.

První výukový snímek je věnován definici exponenciální rovnice a jednoduchý postup řešení exponenciálních rovnic.

Zbývající tři snímky jsou věnovány osmi přiměřeně obtížným úlohám, které jsou doplněny poměrně podrobnými autorskými řešeními.

Materiál neobsahuje chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení apod.) a chybný sled některých jednotlivých objektů v prezentaci.

Materiál je celkem pečlivě připraven a je možné jej použít při výuce tematického celku Exponenciální rovnice při výuce žáků na SŠ „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.