Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 608,5 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je zřejmě určen pro podporu výuky o rovnicích s neznámou pod odmocninou.

Materiál se skládá z pěti výukových snímků.

První výukový snímek je věnován definici rovnice s neznámou pod odmocninou, tj. definice iracionální rovnice, a jednoduchý postup řešení iracionálních rovnic.

Zbývající čtyři snímky jsou věnovány třem přiměřeně obtížným úlohám, které jsou doplněny poměrně podrobnými autorskými řešeními.

Materiál neobsahuje chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení apod.).

Materiál je pečlivě připraven a je možné jej použít při výuce tematického celku Rovnice s neznámou pod odmocninou při výuce žáků na SŠ.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.