Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 594,5 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je zřejmě určen pro upevňování učiva o řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli, které se probírá i na ZŠ.

Materiál se skládá ze šesti výukových snímků.

První snímek je věnován obecnému postupu řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli.

Zbývající čtyři snímky jsou věnovány čtyřem příkladům s poměrně podrobným autorským řešením.

Z didaktického hlediska jsou úlohy zvoleny přiměřeně, ale mohly by být v jiném sledu.

Materiál neobsahuje chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení apod.) a chybný sled jednotlivých objektů v prezentaci.

Materiál je možné použít při výuce tematického celku Rovnice s neznámou ve jmenovateli nejen u žáků SŠ, ale i u žáků ZŠ (vzhledem k obtížnosti).

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.