Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 681,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je zřejmě určen pro upevňování učiva o vyjádření neznámé ze vzorce, tj. úprava lineárních a kvadratických rovnic.

Materiál se skládá ze šesti výukových snímků.

Na prvních třech výukových snímcích je naznačen obecný postup vyjádření neznámé ze vzorce.

Na dalších dvou snímcích je rozebrána úloha o tenké čočce.

Poslední list je věnován osmi úlohám na procvičení z oblasti fyziky

Materiál neobsahuje chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení apod.) a chybný sled jednotlivých objektů v prezentaci.

Materiál je možné použít při výuce tematického celku Vyjádření neznámé ze vzorce nejen u žáků SŠ, ale i u žáků ZŠ.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.