Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 391,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je zřejmě určen pro upevňování učiva o řešení slovních úloh pomocí soustav dvou lineárních rovnice o dvou neznámých

Materiál se skládá ze sedmi výukových snímků.

Na prvním výukovém snímku je naznačen obecný postup řešení slovních úloh.

Na dalších snímcích je uvedeny celkem tři slovní úlohy, které jsou řešitelné jak jednou rovnicí o jedné neznámé, tak soustavou dvou rovnic o dvou neznámých. Je škoda, že řešení pomocí jedné rovnice autorka neuvedla.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

Materiál neobsahuje chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení apod.).

Materiál je možné použít při výuce tematického celku Slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.