Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 459,5 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je zřejmě určen pro upevňování učiva o řešení slovních úloh pomocí lineární rovnice s jednou neznámou.

Materiál se skládá ze šesti výukových snímků.

Na prvním snímku je naznačen postup řešení slovních úloh.

Na dalších snímcích je uvedeno pět slovních úloh včetně autorského řešení, tj. pět příkladů. Jen u čtvrtého příkladu by možná bylo rozumnější označit proměnnou x cenu trička (víme „nejméně“).

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

Materiál neobsahuje chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení apod.).

Materiál je možné použít při výuce tematického celku Slovní úlohy řešené pomocí lineární rovnice nebo Využití lineárních rovnic ve slovních úlohách či jinde (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.