Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 856,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je zřejmě určen pro upevňování učiva o soustavě lineárních rovnic o jedné neznámé.

Materiál se skládá z osmi výukových snímků.

Na prvních třech snímcích je naznačen postup řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých a jsou připomenuty ekvivalentní úpravy rovnic.

Na dalších snímcích jsou uvedeny tři soustavy rovnic, na nichž jsou ukázány metody řešení soustavy rovnic dosazovací a sčítací.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

Materiál neobsahuje chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení apod.).

Materiál je možné použít výuce tematického celku Soustava lineárních rovnic se dvěma neznámými (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.