Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 708,5 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je zřejmě určen pro upevňování učiva o soustavě lineárních nerovnic o jedné neznámé.

Materiál se skládá z pěti výukových snímků.

Úvodem je popsán krátký postup řešení soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé, tj. samostatné vyřešení jednotlivých nerovnic a následné určení průniku obou řešení.

Zbývající čtyři snímky jsou věnovány příkladům, přičemž dvě úlohy jsou řešené v R, jedna úloha je řešená v N a jedna úloha je aplikovaná na trojúhelníkovou nerovnost. Bylo by vhodné i v první úloze využít grafického zobrazení průniku řešení.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

Materiál neobsahuje závažné chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické.

Materiál je možné použít výuce tematického celku Soustava lineárních nerovnic s jednou neznámou (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.