Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 728,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je zřejmě určen pro upevňování učiva o lineárních rovnicích.

Materiál se skládá ze sedmi výukových snímků.

Úvodem jsou definovány lineární nerovnice a ekvivalentní úpravy nerovnic. Na dalším snímku je ukázáno jak se lineární nerovnice řeší a jak probíhá zkouška. Tři snímky jsou věnovány třem příkladům, z nichž poslední dva jsou řešeny jak v oboru R, tak i v oboru N.

Poslední snímek je věnován krátkému shrnutí pravidel řešení lineárních nerovnic.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

Materiál neobsahuje závažné chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení), překlepy apod.

Materiál je možné použít výuce tematického celku Lineární nerovnice (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.