Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 548,5 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je zřejmě určen pro upevňování učiva o lineárních rovnicích.

Materiál se skládá z devíti výukových snímků.

Úvodem jsou definovány lineární rovnice a ekvivalentní úpravy rovnic. Na dalších třech snímcích je ukázáno jak se lineární rovnice řeší a jak probíhá zkouška.

Dva snímky jsou věnovány úloze se závorkami a se zlomky.

Poslední snímek je věnován dvěma specifickým případům, kdy nemá lin. rovnice žádné řešení nebo naopak nekonečně mnoho řešení. Je velká škoda, že nejsou přidány ukázkové úlohy.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

Materiál neobsahuje závažné chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení), překlepy apod.

Materiál je možné použít při výuce tematického celku Lineární rovnice (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.