Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje docx
Velikost přiloženého souboru 156,1 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen pro potřebu ověření znalostí žáků šesté třídy ve třetím čtvrtletí školního roku. Materiál tvoří dvě varianty písemné práce ve formě testu s otevřenými úlohami. Test je naplánován na celou hodinu. Součástí testových otázek jsou témata dělitelnost (znaky dělitelnosti, násobky čísla v daném rozsahu), úhly (konstrukce polovičního a dvojnásobného úhlu, početní úlohy s úhly, dvojice úhlů) a souměrnosti (konstrukce obrazu čtyřúhelníku v osové souměrnosti s danou osou souměrnosti). Součástí materiálu jsou správná vzorová řešení všech úloh. Vzhledem k tematické nejednotnosti materiálu nebude materiál zřejmě bez úprav vyhovovat každému uživateli, díky formátu materiálu je ale možné zadání jednoduše upravit či rozčlenit na dílčí kratší  testy.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.