Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje docx
Velikost přiloženého souboru 140,6 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen pro potřeby ověření znalostí žáků šesté třídy v prvním čtvrtletí. Tvoří jej test, obsahující otevřené otázky z různých tematických celků, probíraných ve třídě v prvním čtvrtletí, test obsahuje dvě podobné a stejně náročné varianty. Konkrétně se v materiálu objevují tematické celky desetinná čísla (porovnávání DČ, zaokrouhlování DČ, sčítání a odčítání DČ), jednoduché konstrukce a geometrické pojmy (rovnoběžky, různoběžky, střed úsečky, průsečík, úsečka, přímka), obvod a obsah čtverce a obdélníku včetně jednoduché aplikační úlohy a téma převody jednotek délky a plochy. Tematická různorodost otázek v testu nemusí vyhovovat všem uživatelům, vzhledem k formátu dokumentu je ale jednoduché některé otázky vymazat či upravit podle potřeby.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech zadaných úloh obou skupin. 

 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.