Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje docx
Velikost přiloženého souboru 146,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení a ověření znalostí žáků z tematického celku přirozená čísla, pravoúhlé čtyřúhelníky a základní geometrické konstrukce. Má podobu pracovního listu či testu, který obsahuje celkem 6 různorodých a tematicky odlišných otevřených úloh, ověřujících znalosti žáků ve čtvrtletí šesté třídy. Materiál vzhledem k svému obsahu může být použit i ve třídě páté.

Jednotlivé úlohy se zaměřují na výpočty v oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení i dvojciferným dělitelem, porovnávání a zaokrouhlování), dále na jednoduché geometrické konstrukce (bod, přímka, kolmice, rovnoběžka, průsečík) a také na pravoúhlé čtyřúhelníky - čtverec a obdélník (rýsování, výpočty obvodu, obsahu). Součástí úloh v materiálu jsou také převody jednotek délky a plochy.

Materiál byl vytvořen pro potřeby konkrétní a specifické třídy (dyslektická třída), jeho tematické složení nebude zřejmě vyhovovat široké učitelské veřejnosti. Díky textovému formátu materiálu lze nicméně materiál případně upravit. Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál tedy může sloužit i k samostatnému procvičení látky.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.