Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 204,9 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen žákům devátých tříd jako podpora přípravy ke složení přijímacího testu na SŠ. Materiál svým rozsahem pokrývá dvě důležitá témata, která se v testech vždy vyskytují, konkrétně témata rovnice a jejich soustavy a práce s daty. Každé téma tvoří jeden pracovní list, v jehož úvodu je stručně a výstižně shrnutá nejdůležitější teorie s tématem související, včetně praktických a konkrétních rad jak si řešení úloh v tomto celku ulehčit či zjednodušit. Následuje řada úloh a podúloh pokrývající obsahově každý celek, úlohy mají různorodou formu, vycházející z typů úloh u ostrých testů. Obsahově i formálně úlohy odpovídají úlohám, které Cermat do testů z matematiky zařazuje. Úlohy jsou inovativní, originální a dostupné zdarma, což každý deváťák, připravující se k PZK ocení. 

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál tedy může sloužit jak pro společnou řízenou práci ve třídě, tak k samostatnému domácímu procvičování žáků.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.