Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 814,9 KB
Popis k celkovému hodnocení

Dle vyjádření autora má materiál „posloužit nejen k opakování, ale hlavně k ověření, zda student umí nad danou problematikou uvažovat, nejen používat samostatné vzorce.“. Materiál je sice, dle autora, určen pro studenty (žáky) 3. ročníku střední školy, ale domnívám se, že jej lze využít i u žáků na ZŠ.

Materiál se celkově skládá ze čtyř výukových listů.

Na prvním listu je sepsané zadání. Cílem je určit povrch a objem tělesa, které vzniklo z plné krychle přidáním či odebráním částí, které mají tvary pětibokého hranolu, kužele, šestibokého jehlanu, válce, polokoule a kvádrů. Navíc byly na dvou rozích odebrány části původní krychle ve tvarech jehlanu a části koule.

Na druhém listu je znázornění vzniklého tělesa vytvořeného jedním z autorových žáků. Vzniklé těleso je zobrazeno z pěti různých pohledů a poměrně dobře virtuálně zobrazuje vzniklé těleso.

Na třetím listu je několik metodických poznámek autora k průběhu činnosti.

Poslední list je věnován ofocenému řešení jednoho z autorových žáků. Je poznat, že se nejedná o plnohodnotné 100% autorské řešení.

Nápad s výpočtem povrchu a objemu poměrně složitého tělesa, které však vzniklo pomocí skládání jednoduchých těles, je zajímavý a je možné jej využít nejen na SŠ, ale i na ZŠ.

Za nedostatek materiálu lze považovat absenci autorského řešení a použití prací jiných osob než autora. Žákovská vizualizace je v pořádku, ale v žákovském řešení jsou drobné nedostatky jako např. slovní doprovod (vysvětlení) či absence jednotek v řešení (čímž není dodržena rovnost stran či částí řešení).

Materiál je možné využít při výuce nebo v kroužcích zaměřených na matematiku.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.