Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 1,1 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě pdf dokumentu byl vytvořen pro potřebu matematického kroužku, ale může dobře posloužit i v běžné výuce matematiky jako rozšiřující a obohacující materiál při probírání tematického celku trojúhelník.

Materiál obsahuje náměty pro práci se sadou PLANIMETRIE (sada 16 rovnoramenných pravoúhlých plastových trojúhelníků vyrobená pro potřeby JCMM). Tuto sadu je možné si vyrobit i samostatně, např. z barevného zalaminovaného papíru.

Materiál obsahuje dvě sady úloh, jejichž řešení lze získat, vyvodit či zobecnit prostřednictvím manipulace s trojúhelníčky. Úlohy jsou kreativní, nápadité, jednoduše a výstižně zadané. Zároveň jsou natolik otevřené, aby žáci mohli řešení skutečně hledat a objevovat, nikoli jen mechanicky počítat a tím rozvíjí a tříbí logické myšlení žáků. Některé úlohy mají početní charakter, tyto úlohy pracují s délkami stran trojúhelníků a na jejich základě žáci provádí výpočty, nejčastěji obvodu i obsahu zadaných vytvořených útvarů. Jiné úlohy jsou geometrické, žáci mají skládáním trojúhelníků k sobě vytvářet různé zadané útvary a zkoumat jejich vlastnosti. Předložené úlohy mohou sloužit jako inspirace pro tvorbu dalších úloh s využitím této sady.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.