Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 2,5 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku shodnost trojúhelníků. Zaměřuje se zejména na konstrukční úlohy využívající vět o shodnosti trojúhelníků a také na téma, které je na ZŠ velmi málo probírané - důkazy shodnosti, taktéž využívající věty sss, usu, sus, Ssu. Materiál je rozsáhlý a lze jej používat po jednotlivých částech. V první části je připraven "tahák" pro žáky, graficky nápaditě zpracovaná pomůcka, do které si žáci doplní základní poznatky o větách, využívaných při řešení shodností trojúhelníků a při řešení konstrukčních úloh.

Následuje část, ve které autorka připravila kartičky pexesa, využitelné k hravému procvičování vět o shodnosti - žáci hledají dvojice shodných trojúhelníků podle vět  o shodnosti, ke každé větě jsou připraveny 3 dvojice shodných trojúhelníků. Kartičky lze používat i po částech.

Třetí část materiálu je zaměřena na konstrukční úlohy, ve kterých se také využívají věty sss, usu, sus, Ssu. Pro každou úlohu je připraven graficky velmi pěkně zpracovaný pracovní list, který žáky metodicky a didakticky vede k ukotvení správného postupu při řešení konstrukčních úloh (náčrtek - rozbor - zápis konstrukce + samotná konstrukce - diskuse počtu řešení). Úlohy jsou zadány různou formou, v některých žáci vychází z klasického zadání, v jiných mají k dispozici náčrtek a rozbor případně zápis konstrukce, z nichž musí zbylé kroky odvodit. Za každou předloženou konstrukční úlohou následuje vzorové řešení s metodicky a didakticky velmi zdařilými a srozumitelnými rozbory, návodnými náčrtky a precizně provedenou konstrukcí.

Materiál je velmi pěkně a profesionálně zpracován po stránce formální - sazba matematického textu, skvěle provedená grafika a design materiálu. Doporučujeme jako inspirativní materiál.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.