Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 191,3 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě on-line aplikace je určen k procvičení základních pojmů z oblasti statistiky a jejich využití v praktických výpočtech. Materiál má několik částí, které se otvírají v jednotlivých webových stránkách, po vyřešení každé části se žákům otevře nová část. Řešením jednotlivých úkolů získávají žáci indicie, po vyřešení všech úkolů a získání všech indicií vyluští heslo, které předají vyučujícímu.

V první části aplikace žáci procvičují pojmy z oblasti statistiky - přiřazují k sobě pojem a jeho definici. Druhá část je zaměřena na výpočet aritmetického průměru, žáci řeší tři konkrétní početní úlohy, ve kterých počítají aritmetický průměr nebo dopočítávají hodnotu na základě znalosti průměru. Třetí část je zaměřena na procvičení pojmů modus a medián - žáci ze zadaného souboru určují jeho charakteristiky polohy. V poslední čtvrté části řeší aplikační úlohu, ve které spojí dovednosti a znalosti ze všech předchozích dílčích úloh.

Materiál automaticky kontroluje správnost žákovského řešení, případně upozorňuje na chybu a vyžaduje její opravení, lze jej tedy využít i k samostatné práci žáků bez nutnosti kontroly učitelem.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.