Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 561,5 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál byl vytvořen k procvičení a upevnění látky tematického celku úměrnosti netradiční hravou formou. Má podobu on-line aplikace, ve které žáci řeší několik sad úloh zaměřených na oblast přímé a nepřímé úměrnosti a díky správným odpovědím sbírají indicie pro vyřešení finální hádanky. V jednotlivých sadách úloh žáci procvičí rozlišení přímé úměrnosti od nepřímé ze slovního zadání, doplnění hodnot v tabulce přímé a nepřímé úměrnosti, řešení slovních aplikačních úloh zaměřených na využití úměrností a měřítka.

Všechny úlohy jsou automaticky vyhodnoceny počítačem, žáci mají okamžitou zpětnou vazbu ke své odpovědi, v případě nesprávné odpovědi se mohou opravit. Po vyřešení sady úloh získávají indicii - 2 písmena, z nichž po vyřešení všech úloh skládají finálové slovo jako závěrečný úkol.

Kromě těchto 5 základních sad obsahuje materiál ještě poslední prémiovou sadu (již bez zisku indicie), která je zaměřena na aplikační slovní úlohy z oblasti přímé i nepřímé úměrnosti. Úlohy zahrnuté v materiálu nejsou početně náročné, ale vyžadují pozorné čtení jak zadání, tak otázky. Pomocí materiálu žáci tedy procvičují také správné porozumění textu jako součást čtenářské gramotnosti. Svou formou on-line aplikace je materiál pro žáky zajímavý a atraktivní, díky automatickému vyhodnocení odpovědí je i nenáročný pro vyučujícího, lze jej tedy velmi dobře využít jako zpestření a doplnění běžných hodin matematiky, ale také jako náplň suplovaných hodin či jako samostatné domácí procvičování.

 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.