Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 751,1 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál byl vytvořen jako metodická podpora exkurze do grafického studia a tiskárny a velmi pěkně a funkčně propojuje teoretické znalosti žáků z oblasti matematiky s úkoly, které pracovníci grafického studia či tiskárny mohou potřebovat řešit. Materiál obsahuje rozmanité a po obsahové stránce pestré úlohy, využívající různé oblasti matematiky. Žákům jsou předloženy úlohy zaměřené na praktické měření, analýzu změřených údajů a jejich využití pro pokračování číselné řady, dále úlohy z oblasti úměrností a využití trojčlenky, úlohy využívající osovou a středovou souměrnost. Žáci v rámci řešení zadaných úkolů počítají plochy obdélníků s vyšší přesností než jsou běžně zvyklí, pracují s procenty, provádějí logický úsudek, zapojují geometrickou představivost. Úlohy jsou vhodně doplněny ilustračními obrázky či nákresy. Materiál je rozčleněn do několika částí - první část řeší žáci ještě před návštěvou grafického studia, jako motivaci před exkurzí. Druhou sadu úloh řeší po absolvování exkurze nebo přímo během ní. Poslední úloha je bonusová, žáci provádí kalkulaci grafického návrhu polepu auta, při polepu jsou využívány různé typy materiálů, výpočty jsou tedy náročné na správnost, přesnost a preciznost.

Všechny předložené úlohy lze řešit i bez samotné návštěvy grafického studia, nicméně právě na místě mohou žáci zjistit, že předložené úlohy jsou opravdu úlohami z reálného života a denní praxe.

Součástí materiálu je řešení všech úloh.

 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.