Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 1,1 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě pdf dokumentu byl vytvořen jako metodická podpora exkurze s matematickým obsahem do okolí města Ivančice. Materiál obsahuje jednak metodiku exkurze pro učitele - popis jednotlivých stanovišť, popis aktivit na stanovištích, dále úkoly pro žáky k vytištění a v neposlední řadě také správná řešení všech předložených úloh pro snadnou kontrolu na místě nebo po ukončení exkurze zpět ve škole.

Úlohy na jednotlivých stanovištích jsou velmi různorodé a často pracují s reáliemi z místa, na kterém se žáci právě nachází. Na každém stanovišti žáci řeší více úloh, často jsou úlohy gradované, takže je možné diferencovat práci jednotlivým skupinám dle potřeby, času a složení skupiny. Obsahově úlohy pracují s tematickými celky početní operace v oboru přirozených čísel (včetně operací umocňování a odmocňování), číslo a číslice, prvočíslo a číslo složené, dále oblast geometrie, zejména se zaměřením na trojúhelník, obsah obdélníka, geometrickou představivost. Součástí řešených úloh jsou také hádanky, hlavolamy a logické úlohy, například úloha typu zebra. Žáci si během exkurze vyzkouší také praktické měření s fyzikálním obsahem, kdy pomocí matematického kyvadla odvodí hodnotu tíhového zrychlení.

Exkurze obsahuje originální aplikační úlohy, které velmi pěkně spojují teoretické matematické poznatky s reálným obsahem a konkrétními místy a nabízí žákům i učitelům jedinečný zážitek objevování krás matematiky v nádherném prostředí.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.