Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 238,3 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě pdf dokumentu byl vytvořen jako podpora pro žáky devátého ročníku při přípravě k přijímacím zkouškám z matematiky. Má podobu pracovního listu, který zahrnuje dva tematické celky - procenta a poměr, úměrnosti. Každý tematický celek obsahuje vždy teoretickou část, ve které autorka stručně shrnuje nejdůležitější poznatky důležité pro řešení úloh z tohoto celku. Následují vždy úlohy k procvičení, vytvořené tak, aby se co nejvíce podobaly úlohám z ostrých přijímacích zkoušek. Úlohy jsou různého typu, materiál obsahuje jak otevřené úlohy, tak úlohy uzavřené s výběrem odpovědi i úlohy typu ano/ne. Forma úloh se opět velmi podobá úlohám z přijímacích zkoušek.

Materiál je velmi pěkně a účelně zpracován po formální stránce, je přehledný a poskytuje nezbytné minimum znalostí nutných k vyřešení úloh podobného typu při přijímacích zkouškách.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.