Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pptx
Velikost přiloženého souboru 2,1 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál Riskni to vznikl pro potřeby matematického kroužku jako netradiční forma procvičení tematického celku mnohočleny, může být nicméně velmi dobře využit i v běžných hodinách matematiky při souhrnném opakování látky mnohočleny na konci osmého nebo začátku devátého ročníku. Materiál je inspirován známou hrou Riskuj (Jeopardy), kdy hráč či tým, který je právě na řadě vybírá z nabídky témat a obtížností úlohu, kterou chce řešit, za správné vyřešení úlohy body získává, za chybné ztrácí. Podrobná pravidla jsou popsána v úvodu materiálu.

Materiál byl vytvořen jako prezentace, což umožňuje jednoduše přecházet na vybranou otázku a zpět, ale také vybrané otázky skrývat, odkrývat správná řešení atd. Aby prezentace dobře fungovala je ale zapotřebí ji otevírat v programu MS Power Point, v jiných sw nemusí vše správně fungovat.

Tématy, které mají žáci na výběr jsou Základní pojmy, Určení hodnoty výrazu, Sčítání a odčítání mnohočlenů, Vzorce a vytýkání, Násobení, dělení a zlomky a Přijímačkové úlohy. V každém tematickém celku mohou žáci vybírat ze 6 úloh se zvyšující se náročností (v počtu proměnných, hodnotách pro dosazení, počtu operací, formě argumentů atd). Všechny úlohy jsou nicméně standardními úlohami, na které by pro běžného žáka devátého ročníku nemělo být těžké odpovědět.

Materiál obsahuje správná řešení, ta jsou vložena přímo u každé otázky, takže je možné získat okamžitou zpětnou vazbu.

Doporučujeme k využití v kroužcích, ale i v běžných hodinách jako netradiční formu opakování.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.