Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 1,1 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je svým zaměřením určen především žákům SŠ (či nadaným žákům ze ZŠ) se zájmem o Sudoku (Shidoku), o kombinatoriku a jejich propojení.

Materiál je rozdělen celkově na pět částí:

1. Hra Sudoku, její pravidla, historie a souvislost s matematikou

2. Pojmy z kombinatoriky

3. Shidoku

4. Sudoku

5. Řešení úloh

První kapitola se zabývá čistě hrou Sudoku, jejím pravidlům a historii rozšíření hry.

Ve druhé kapitole se autorka věnovala pojmům z kombinatoriky (pravidlo součinu, pravidlo součtu, variace, permutace a kombinace). Každý pojem je doplněn ukázkovou úlohou, jejichž řešení je uvedeno v poslední páté kapitole.

Třetí kapitola se zabývá hrou Shidoku, což je obdoba hry Sudoku s tím, že se hraje na méně políček. Kapitola je doplněna jedenácti úlohami, jejichž řešení je uvedeno opět v páté kapitole.

Ve čtvrté kapitole se autorka věnuje hře Sudoku. Kapitola je doplněna devíti kombinatorickými úlohami, jejichž řešení je opět v páté kapitole.

Poslední kapitola, jak bylo psáno výše, je souhrnem řešení všech uvedených úloh.

V materiálu nebyly nalezeny chyby matematického ani typografického charakteru.

Materiál je použitelný pro výuku kombinatoriky na SŠ nebo i do zájmových kroužků či pro jednotlivce s hlubším zájmem o kombinatoriku a jejímu propojení s hrami Sudoku a Shidoku.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.