Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 716,2 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě pdf dokumentu je netradičním materiálem, určeným primárně pedagogům, kteří rádi spojují výuku matematiky se zážitkem, místem, netradičním úhlem pohledu. Je určen především žákům sedmého ročníku, tematicky se materiál dotýká zejména tematických celků poměr, úměrnosti, procenta a okrajově také témat geometrických - rovinné obrazce, tělesa, měření délky. Materiál byl vytvořen zejména jako metodika pro vyučující, obsahuje návrh exkurze na matematicky zajímavé a podnětné místo, kde žáci mohou objevovat a zkoumat nejrůznější oblasti matematiky. Dále materiál obsahuje náměty na konkrétní početní úlohy, které se k exkurzi pojí, konkrétně jde o aplikační početní úlohy z oblasti poměr a procenta.

Kromě matematického obsahu je materiál pro učitele obohacující také z formální stránky, přináší náměty na organizaci vyučovacích hodin a možnosti zařazení zážitkové matematiky, dále náměty na organizaci poznámek v žákovském sešitu a inspiraci pro začleňování exkurzí a příležitostí k prožívání matematiky do hodin.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.