Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 1,7 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je určen pro starší žáky ZŠ a SŠ. Jeho cílem je zpestření výuky propojením znalostí z matematiky (matice) a z informatiky (transformace obrazu a práce s Geogebrou).

Materiál se skládá ze dvou částí.

První část (Pracovní list - …) je věnován prvotnímu seznámení s hlavními pojmy (fraktály, lineární transformace, …) a seznámení se s prací a funkcemi aplikace Geogebra. Součástí je také dvě doplňující úlohy.

Druhá část (Teoretická část - …) je zaměřena na propojení práce s aplikací Geogebra a lineární transformací s využitím matic. Jednotlivé kroky jsou poměrně podrobně popsané.

Celý materiál je vhodně doplněn odkazy (i pomocí QR kódů), které směřují na videa a již předem vytvořené animace v Geogebře.

V materiálu nebyly nalezeny chyby matematického a ani typografického charakteru.

Materiál se vymyká běžným matematickým materiálům, ale je zpracován tak, že může obohatit výuku matematiky na SŠ.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.