Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 401,8 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formátu pdf dokumentu je určen žákům 9. ročníku a jejich učitelům k přípravě na přijímací zkoušky. Tematicky je materiál zaměřen na oblast početní geometrie, konkrétně na problematiku těles, Pythagorovu větu v rovině i v prostoru, rovinné útvary - trojúhelník, čtyřúhelníky, kruh a na problematiku úhlů - dvojice úhlů, vnitřní úhly v rovinných útvarech.

Každá jednotlivá tematická oblast materiálu obsahuje vždy část teoretickou, ve které jsou zopakovány všechny základní vztahy, vzorce a další znalosti, nutné k řešení předložených úloh. Následuje pak část procvičovaní, která má formu pracovního listu s otázkami různého typu - výběr z nabídnutých odpovědí, ANO/NE, otevřené odpovědi. Forma i obsah jednotlivých úloh odpovídá úlohám z přijímacích zkoušek na střední školy v letech 2016 - 2022, úlohy jsou originální autorskou tvorbou. Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh. Materiál díky tomu může velmi dobře posloužit žákům devátého ročníku k samostatné přípravě na přijímací zkoušky.

 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.