Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 1,3 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je svým zaměřením určen studentům, kteří již prošli učivem o komplexních číslech. Zaměřuje se nejen na komplexní čísla a jejich využití v počítačové grafice, ale rozšiřuje dané učivo o obor hyperkomplexních čísel, který se označuje ℍ podle objevitele W. R. Hamiltona.

První část se týká komplexních čísel, tj. definice komplexního čísla, popis mat. vlastností komplexního čísla, zobrazení komplexního čísla do Gaussovy roviny aj. Autorka se také věnovala využití komplexních čísel při rotaci bodu okolo různých bodů, což je využitelné např. v informatice.

Druhá část se týká tzv. kvaternionů, jejich definice, matematické vlastnosti a operace s kvaterniony a také využití kvaternionů při rotaci vektorů v prostoru.

Teoretické informace jsou vhodně doplněny příklady s autorským řešením (kromě zdrojových kódů). Některá řešení by mohla být trochu podrobnější a pro zajímavost mohly být uvedeny i příklady aplikací, kde byly právě kvaterniony využity (např. PC hra Tomb Rider aj.)

V materiálu nebyly nalezeny chyby matematického ani typografického charakteru.

Materiál je použitelný pro výuku komplexních čísel na SŠ a svým přesahem do oboru hyperkomplexních čísel učivo i rozšiřuje, čímž je vhodný pro žáky hlouběji se zabývajícími matematikou (spec. třídy, kroužky, ...).

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.