Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pptx
Velikost přiloženého souboru 592,6 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je určen jako metodická podpora při výkladu učebního celku aritmetická posloupnost. Má podobu prezentace, která v první části vysvětluje pojem aritmetická posloupnost a uvádí jak zjistit, zda je daná posloupnost aritmetická či ne. Na řešených příkladech je pak demonstrováno, jak prakticky vyšetřit, zda jde o AP. Druhá část prezentace se věnuje problematice n-tého člene posloupnosti, jak pomocí vzorce pro n-tý člen určit kterýkoliv člen posloupnosti. V prezentaci jsou vzorově řešeny také úlohy, kdy je dáno několik členů posloupnosti a student má určit její první člen a diferenci. 

Prezentace je po formální i obsahové stránce srozumitelná, místy obsahuje drobné, zejména typografické chyby a překlepy, které zásadně nebrání správnému porozumění prezentaci.

Prezentaci je nutné otvírat v aplikaci MS PowerPoint, v jiných aplikacích (např. LibreOffice) se části textu ztrácí a prezentace není použitelná.

Lze použít i k samostatnému domácímu studiu či opakování.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.