Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje ppt
Velikost přiloženého souboru 1,1 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě prezentace byl vytvořen jako metodická podpora při výkladu tematického celku základy geometrie (planimetrie). Může být využit jak na ZŠ, tak při opakování na SŠ. V úvodu materiálu jsou jednoduchou a přehlednou formou zopakovány základní planimetrické pojmy - bod, přímka, polopřímka, úsečka, osa úsečky. Každý pojem je vhodně doplněn ilustračním obrázkem i způsobem, jakým se s pojmem pracuje v symbolickém zápisu konstrukce při řešení konstrukčních úloh. Následuje část prezentace, která se zaměřuje na úhly. V této části je zapotřebí opravit chyby, které prezentace obsahuje - úhel není definován jako odchylka přímek, jak autor zmiňuje, ale jako část roviny. Toto je častá chyba, kterou žáci a studenti dělají, určitě je důležité je na obrovský rozdíl v definici upozornit. Následují stránky zaměřené na vztahy mezi úhly. Opět je potřeba odstranit chyby na stránkách, popisujících dvojice úhlů - autorem naznačované vztahy pro součty střídavých a souhlasných úhlů platí jen v případě, že jsou dvě z přímek rovnoběžné, nejde o obecně platný vztah.

Po odstranění výše uvedených chyb může být materiál využit jak ve výuce, tak jako materiál pro samostatné domácí studium žáků například v případě delší absence. 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.