Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 231,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě pdf dokumentu je učen zejména pro potřeby M kroužků nebo jako zpestřední výuky při probírání a procvičování tématu početní operace s čísly (zejména desetinnými čísly a zlomky). Materiál obsahuje jednoduchou tabulku, jejíž jednotlivé buňky tvoří různá celá čísla, desetinná čísla nebo zlomky. Žák dle zadaného vzoru vybírá z tabulky určená pole a provádí s nimi určené početní operace. Materiál obsahuje sadu připravených úloh včetně řešení a také návod, jak lze s materiálem dále pracovat a vytvářet vlastní zadání.

V řešení jedné z připravených úloh je numerická chyba, správný výsledek úlohy e) je 18,5.

Vzhledem k názvu materiálu, který asociuje propojení se šachovou tematikou by bylo vhodné zvážit, že by do zadání úloh mohla vstupovat pouze pole, dosažitelná tahem šachové figurky (například jezdce). Tím by se zvýšila jak náročnost, tak přitažlivost materiálu pro některé žáky.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.