Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 235,7 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je dle autorky určen k „… uplatnění teoretických znalostí z planimetrie v praktických výpočtech v praxi“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost. Tato úloha je určena spíše pro žáky učebního oboru Cukrář.

Materiál se skládá z jediné úlohy týkající se zařizování cukrárny renovací stolků s deskou tvaru kruhu. Cílem je vypočítat hmotnost dřeva potřebného pro výrobu stolků, hmotnost stolních desek a hmotnost potřebných barev.

Úloha je doplněna autorským řešením.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Řešení příkladu neobsahuje chyby odborného matematického charakteru. Snad největší chybou by mohlo být chybné zaokrouhlení při výpočtu množství. Občas se vyskytují chyby typografického charakteru (absence mezer, záměna symbolu pro násobení a ukončení věty apod.).

Materiál je možné použít (po opravě chyby či aspoň upozornění na ni) např. při opakování tematického celku Obsah kruhu, Objem válce a Hmotnost na SŠ (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.