Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 529,6 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je dle autorky určen k „… uplatnění teoretických znalostí z planimetrie v praktických výpočtech v praxi“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost. Tato úloha je určena spíše pro žáky učebního oboru Strojní mechanik.

Materiál se skládá z jediné úlohy týkající se výroby nové plechové střechy, přičemž jsou známy parametry domu (délka a šířka) a výška střechy. Cílem je vypočítat obsah plechu plechu potřebné na pokrytí střechy, hmotnost plechu a hmotnost barvy potřebné na nátěr střechy.

Úloha je doplněna autorským řešením.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Řešení příkladu téměř neobsahuje chyby odborného matematického charakteru. Snad největší chybou by mohlo být chybné zaokrouhlení při výpočtu množství (resp. hmotnosti) potřebné barvy – je třeba zaokrouhlovat nahoru. Občas se vyskytují chyby typografického charakteru (absence mezer, záměna symbolu pro násobení a ukončení věty apod.).

Materiál je možné použít (po opravě chyby či aspoň upozornění na ni) např. při opakování tematického celku Pythagorova věta, obsah obdélníku apod. na SŠ (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.