Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 509,5 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je dle autorky určen k „… uplatnění teoretických poznatků planimetrie při praktických výpočtech v praxi strojních mechaniků“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Materiál se skládá z jediné úlohy týkající se výroby nůžkových mříží při použití dvou různě širokých tyčí. Cílem je připravit žáky na praktické úlohy, se kterými se mohou setkat při své budoucí praxi a současně procvičit si své znalosti z planimetrie.

Úloha je doplněna autorským řešením.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Příklady neobsahují chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují chyby typografického charakteru (absence mezer, záměna symbolu pro násobení a ukončení věty apod.).

Materiál je možné použít např. při opakování tematického celku Pythagorova věta na SŠ (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.