Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 322,6 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je dle autorky určen k „… uplatnění teoretických znalostí z planimetrie v praktických cukrářských výpočtech“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Materiál se skládá z jediné úlohy týkající se tříposchoďového dortu, přičemž každé poschodí má čtvercovou podstavu. Cílem úlohy je vypočítat obsah fondánové plochy, která dort pokrývá, odpad, který vznikne a délku marcipánového pásu na vytvoření ozdob dortu.

Úloha je doplněna autorským řešením.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Příklady neobsahují chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují chyby typografického charakteru (absence mezer, záměna symbolu pro násobení a ukončení věty apod.).

Materiál je možné použít pro opakování tematického celku obsah obdélníku, čtverce a kruhu na SŠ (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.