Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 291,8 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je dle autorky určen k „… uplatnění teoretických poznatků z planimetrie při praktických výpočtech v cukrářské praxi“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Na první snímku je zadání úlohy, která propojuje teoretické znalosti z matematiky s praktickým využitím při tvorbě fondánové hmoty na ozdobu jednopatrového dortu válcového tvaru, včetně výpočtu velikosti odpadu fondánové hmoty.

Úloha je doplněna poměrně podrobným autorským řešením.

Úloha neobsahuje chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografického charakteru (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení aj.) a absence jednotek při výpočtech.

Po drobných úpravách nedostatků (či aspoň po upozornění na ně) je možné materiál použít pro opakování učiva o obsahu kruhu na SŠ.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.