Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 193,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je dle autorky určen k „… zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o rovnoběžnících a lichoběžníku“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Úvodem jsou uvedeny nepravoúhlé rovnoběžníky. Další dva snímky jsou věnovány popisu a vlastnostem kosočtverce a kosodélníka, po kterých následují tři snímky věnované lichoběžníkům (obecný, rovnoramenný, pravoúhlý). Závěr je věnován jednomu příkladu na výpočet plochy kosodélníku (včetně autorského řešení).

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo jednodušších oborů SŠ.

Příklady neobsahují chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografického charakteru, chybného zápisů symbol pro násobení či absence jednotek při výpočtech.

Po drobných úpravách nedostatků (či aspoň po upozornění na ně) je možné materiál použít pro opakování kosočtverce, kosodélníku a lichoběžníku i na SŠ.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.