Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 201,3 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je dle autorky určen k „… zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o pravoúhlých čtyřúhelnících“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Úvodem jsou uvedeny oba dva pravoúhlé čtyřúhelníky a jejich základní vlastnost. Další dva snímky jsou věnovány popisu a vlastnostem čtverce a obdélníku, po kterých následují tři snímky věnované konstrukcím obou čtyřúhelníků (konstrukci obdélníku by bylo rozumné začít úsečkou AB). Závěr je věnován jednomu příkladu na výpočet plochy (obsah obdélníků).

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo jednodušších oborů SŠ.

Příklady neobsahují chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografického charakteru, chybného zápisů symbolů či absence jednotek při výpočtech.

Po drobných úpravách nedostatků (či aspoň po upozornění na ně) je možné materiál použít pro opakování pravoúhlých čtyřúhelníků i na SŠ.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.