Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 202,7 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je dle autorky určen k „… zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o trojúhelnících“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Úvodem jsou zmíněny vlastnosti, kterých lze využívat při konstrukci trojúhelníku. Jedná se o věty o shodnosti (sss, sus, usu), výšky trojúhelníku, těžnice trojúhelníku. V seznamu nechybí Thaletova kružnice.

Tři snímky jsou postupně věnovány konstrukci trojúhelníku podle jednotlivých vět o shodnosti. Zadání je doplněno názorným náčrtkem. V náčrtku u větu sus (snímek 5) jsou chybně označeny délky stran.

Další snímek je věnován výšce trojúhelníku, ve kterém je nesprávné označení, že výška je kolmice. Jelikož pojem kolmice je nejčastěji vnímán jako označení přímky kolmé k části jiné přímky, bylo by vhodné definice pozměnit či na ni upozornit.

Další snímky jsou věnovány těžnici trojúhelníku, Thaletově kružnici a třem úlohám na konstrukci trojúhelníku.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ, nebo jednodušších oborů SŠ, než pro SOŠ či dokonce gymnázia.

Některé části obsahují chyby odborného matematického charakteru, ale po úpravě či upozornění na ně, je materiál možné využít.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.