Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje doc
Velikost přiloženého souboru 281,5 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku celá čísla. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 7 úloh, zaměřených zejména na znázorňování celých čísel na číselné ose, porovnávání a řazení čísel, určování, zda je číslo celé (celé kladné, celé záporné). Úlohy jsou různorodé, náročnost úloh je spíše nižší, takže by úlohy měl dobře zvládnout běžný žák základní školy. Materiál obsahuje některé formální nedostatky a chyby, označení dílků číselná osy v úloze U1 je nešťastně vyřešeno - hodnota je v materiálu zasazena přesně mezi dva dílky, u osy by určitě mělo být patrné, který dílek odpovídá které hodnotě. V sazbě některých záporných čísel je vynechaná mezera mezi znaménkem minus a samotnou hodnotou, v zadání úlohy U5 není dobře patrné, které dílky jsou vyznačeny (které hodnoty má žák určovat), celá číselná osa v úlohách U4 a U5 není "pěkně" zpracována. Doporučujeme před zadáním žákům tyto nedostatky odstranit. 

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál tedy lze použít i k samostatné domácí přípravě a procvičování.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.