Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje doc
Velikost přiloženého souboru 247,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku porovnávání celých čísel. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 7 sad úloh, zaměřených na znázorňování záporných čísel na číselné ose, porovnávání celých čísel i jejich absolutních hodnot, určování čísel v daném rozsahu a řazení čísel podle určeného kritéria. Úlohy jsou různorodé, náročnost je spíše nižší, takže si s nimi dobře poradí běžný žák druhého stupně ZŠ. Přehlednost materiálu lehce snižují typografické chyby a formální nedostatky, např. často vynechávané mezery mezi operátorem a číslem nebo mezi operátory, velikost značek dílků na číselné ose a také nedostatky obsahové - v úloze U6 mají žáci zapsat všechna čísla v uvedeném rozsahu, dle výsledků a zaměření pracovního listu jde ale pouze o všechna celá čísla v tomto rozsahu, což v zadání není uvedeno.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.

 

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.