Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje doc
Velikost přiloženého souboru 250,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku počítání s celými čísly. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 7 sad úloh, zaměřených na početní operace v oboru celých čísel, porovnávání celých čísel a výpočty aritmetického průměru ze zadaných celočíselných hodnot. Úlohy mají často charakter slovních aplikačních úloh z reálného života, kde se celá (záporná) čísla vyskytují, například měření teplot, odchylka naměřené délky či úlohy o penězích. Úlohy jsou různorodé, jejich náročnost je spíše nižší, takže si s nimi dobře poradí běžný žák základní školy. Materiál obsahuje drobné typografické chyby, zejména v sazbě matematických operátorů, tyto chyby nebrání správnému porozumění úloh.

Součástí materiálu jsou řešení všech úloh, v úloze U4 jsou uvedeny chybné výsledky, správně Miloš získal 12 bodů, Libor - 2.  V úloze U7 je uvedena metodika výpočtu aritmetického průměru (teplot), bylo by vhodné žáky upozornit, že jde o metodiku použitou výlučně v této úloze, nikoliv o obecnou metodiku, jak aritmetický průměr počítat.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.