Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje doc
Velikost přiloženého souboru 254,5 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k prověření znalostí žáků z tematického celku celá čísla. Má podobu testu, obsahujícího celkem 7 sad otevřených úloh zaměřených zejména na dovednosti: zakreslit celé číslo na číselnou osu, vypočítat absolutní hodnotu celého čísla, provést základní početní operace s dvěma celými čísly a zapsat čísla větší či menší než zadané číslo. Úlohy testu jsou početně velmi jednoduché až triviální, všechny úlohy lze řešit zpaměti. Test tedy bude použitelný jen pro velmi specifickou cílovou skupinu (slabí žáci, žáci s poruchami učení či jinými specifickými potřebami). Materiál obsahuje některé formální, zejména typografické chyby (sazba operátorů a znamének), většinou nebrání správnému porozumění úlohy.

Součástí materiálu jsou správná řešení jednotlivých úloh.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.