Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje doc
Velikost přiloženého souboru 239,0 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku dělení celých čísel. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 7 sad úloh. V první úloze si žák procvičí určení znaménka dle znamének jednotlivých činitelů vstupujících do operace dělení. Další úlohy jsou již zaměřeny na samotné dělení dvou celých čísel, případně na dělení absolutních hodnot celých čísel. Úlohy jsou početně nenáročné, místy až příliš početně jednoduché, všechny úlohy jsou žáci schopni řešit zpaměti. Pracovní list tedy využijí spíše slabí žáci, pro šikovnější bude příliš jednoduchý.

Po formální stránce není materiál příliš dobře zpracován. Již samotný formát .doc je z hlediska formátování velmi náchylný na prostředí a verzi programu, ve kterém jej uživatel otvírá, je tedy možné, že některým uživatelům se formátování zcela změní. Materiál také obsahuje množství typografických chyb (sazba znaménka, matematických operátorů, kombinace fontů), což materiál činí nepřehledným.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, je tedy možné jej využít pro samostatné procvičování žáků, kteří v této oblasti mají mezery.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.