Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 445,8 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě pdf dokumentu je koncipován jako matematická úniková hra, určená pro žáky šesté a sedmé třídy. Žáci plní různorodé matematické úkoly, jejichž řešením získávají kód k otevření trezoru s antisérem, případně odměnou. Úkoly prověří zejména schopnosti žáků logicky uvažovat, úlohy se zaměřují na práci se zlomky, početní operace s celými čísly, žáci řeší také diofantickou úlohu, sudoku, magický čtverec a jednoduchou početní šifru. Všechny úlohy mají jednoduchá celočíselná řešení. Materiál je cenný zejména originálním pojetím a myšlenkou gamifikace výuky, honba za pokladem zvýší motivaci žáků, forma zpracování úloh k motivovanosti žáků dále přispěje. Různorodý a tematicky nesourodý výběr úloh nicméně nemusí vyhovovat potřebám všech vyučujících, obsahově lze materiál upravit dle konkrétních potřeb třídy.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh i jednoduchá metodika použití materiálu.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.