Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 2,0 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení a upevnění látky dělitelnost přirozených čísel. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 8 různorodých úloh, zaměřených na rozpoznání znaků dělitelnosti číslem 2, 3, 4, 5, 6, rozlišení, zda jde o prvočíslo nebo číslo složené, procvičení pojmů násobek, dělitel a rozklad čísla na součin prvočísel. Úlohy materiálu jsou početně jednoduché, patří mezi typická zadání z této látky. Bohužel v materiálu nenajdeme žádnou aplikační úlohu nebo úlohu propojující teoretické vědomosti s jejich praktickým využitím v reálném životě. Přesto lze materiál dobře využít k procvičování látky, ať už řízenému či samostatnému.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, lze tedy využít i k samostatnému opakování a procvičování s možností samostatné kontroly výsledků.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.