Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 1,4 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál, se dle autorky, „zabývá Booleovou algebrou a jejím užitím při sestavování a zjednodušování elektrických obvodů“. Materiál Booleova algebra volně navazuje na materiál Užití výrokové logiky při sestavování elektrických obvodů.

Materiál je rozdělen na pět částí: Goerge Boole a Booleova algebra, Zavedení Booleovy algebry, Booleova algebra a logické obvody, Logická hradla a poslední část Pracovní listy.

První část je jen kratičké seznámení s G. Boolem a jeho algebrou.

Ve druhé části je zavedena Booleova algebra v návaznosti na výrokovou logiku a využitím tabulek pravdivostních hodnot. Pozitivní je prokládání definic a vět i samostatnými úkoly pro čtenáře.

Třetí část je věnovaná již přímo aplikaci Booleovy algebry na elektrické obvody. Teorie je proložena pěti příklady s připojenými poměrně podrobnými řešeními.

Část Logická hradla jíž přímo přibližuje využití Booleovy algebry v běžném životě. Obě vložené úlohy (Nápojový automat i hra Kámen, nůžky, papír) i s řešením jsou vhodně zařazeny a propojení praxe a matematiky je na nich zřetelně vidět.

Součástí materiálu je i třístránkový soubor úloh (pracovní list), na kterých si žáci či studenti procvičí pochopení propojení Booleovy algebry s případy z běžného života. Velmi zajímavá je úloha o výtahu. Autorské řešení úloh je opět podrobně vypracované.

Materiál je velmi pečlivě a nápaditě zpracován a může obohatit výuku nejen žáků středních škol, ale mohl by být zajímavý i pro studenty některých škol vysokých.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.