Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 232,2 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál ve formě pdf dokumentu vznikl pro potřeby matematického kroužku, nicméně je velmi dobře využitelný i jako zpestření běžné výuky v 8. a 9. třídě. Jde o dvě matematické aktivity, tematicky vycházející z dějů dvou známých pohádek, na jejichž základě žáci řeší matematické úlohy. První pohádka a aktivity na ní založené jsou určeny pro žáky 8. nebo 9. ročníku. Úlohy, které žáci řeší jsou zaměřeny na objem válce, Pythagorovu větu a jednoduché rovnice. Druhá pohádka ve svých úkolech zahrnuje výpočty členů postupného poměru a rovnice a jejich soustavy. Obě předložené aktivity jsou zajímavé, pro žáky přitažlivé a zvolený rámec je velmi motivační. Obě aktivity lze pojmout i jako týmovou hru.

Po formální stránce je diskutabilní volba fontu, který je hůře čitelný a pro některé žáky může být překážkou při řešení úloh.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech předložených úloh.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.