Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 5,8 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál je určen pro přípravu studentů na přijímací zkoušky na vysokou školu. Materiál vychází z testů studijních předpokladů (TSP) zveřejněných v minulých letech na webových stránkách Masarykovy univerzity v Brně (MU).

Materiál se skládá ze tří částí. V první části jsou úkoly z TSP. Ve druhé části jsou úkoly z TSP doplněny o řešení dle autora materiálu. Ve třetí části se nachází dalších 20 úloh z TSP z webových stránek MU (https://is.muni.cz/do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp.qwarp), tentokráte však bez řešení, ale aspoň s výsledky.

Jako hlavní přínos materiálu považuji druhou část, kde se autor poměrně podrobně věnuje 11 úlohám na téma „Číselné řady“, 9 úlohám na téma „Symbolické řady“, 9 úlohám na téma „Nové operace“ a 5 úlohám na téma „ Doplňování čísel za písmena“. Jako velmi dobré se mi jeví úvodní informace a rady ke každé části, které studentům jistě pomohou zorientovat se v zadání jednotlivých typů úloh.

Materiál, především první a druhou část, je možné bez předchozí přípravy použít ve výuce na SŠ a domnívám se, že i jako rozšiřující učivo pro nadané žáky na ZŠ.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.