Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 1,0 MB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál, se dle autorky, „zabývá výrokovou logikou a jejím užitím při sestavování elektrických obvodů“.

Materiál je rozdělen na tři hlavní části: Výroková logika, Elektrické obvody a Pracovní listy

V první části se autorka zaměřila na témata z výrokové logiky: výrok, pravdivostní hodnota výroku, logické spojky, složené výroky a výrokové formule. Teorie je vhodně doplněna čtyřmi tabulkami (logické spojky, pravdivostní hodnoty složených výroků, implikace vyjádřená pomocí negace a disjunkce a ekvivalence vyjádřená pomocí negace, konjunkce a disjunkce) pro lepší pochopení učiva.

Ve druhé části autorka navázala výrokovou logiku na sériové a paralelní zapojení spínačů v elektrických obvodech. Na čtyřech příkladech je ukázáno, jak řešit úlohy z výrokové logiky pomocí el. obvodů a obráceně.

Do třetí části jsou zařazeny dva pracovní listy po pěti úlohách, kde je možné využít logické obvody při řešení úlohy z výrokové logiky. Pozitivem je zařazení ukázkově vyřešených pracovní listů.

Materiál je velmi pečlivě a nápaditě zpracován a je možné jej využít nejen v matematice, ale také i ve fyzice. Jedná se o ukázkové mezipředmětové propojení.

Práce s pracovními listy, dle mého názoru, obohatí výuku a věřím, že bude zajímavá nejen pro studenty gymnázií, ale i ostatních středních škol.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.